Patrycja Ziober-Malinowska

Specjalista ginekologii i położnictwa, specjalista ginekologii onkologicznej

Starszy asystent w I Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Specjalista położnictwa i ginekologii. Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.Specjalista ginekologii Doktorat w dziedzinie ginekologii pt. „Ocena ekspresji kinazy PCTAIRE3 w raku jajnika oraz jajnikach i jajowodach z mutacją BRCA1”.onkologicznej. Autor publikacji w dziedzinie ginekologii i ginekologii onkologicznej. Współautor podręcznika „Chirurgia” PZWL pod red. Prof. G. Wallnera i T. Banasiewicza Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej oraz European Society for Gynaecological Endoscopy. Staż z zakresu operacji laparoskopowych w Augusta-Kranken-Anstalt w Bochum, Niemcy. Certyfikowany operator systemu robotowego Versius.